Vyplňte prosím registrační údaje
Vyplněním a odesláním registračního formuláře poskytujete Vaše doplněné osobní údaje společnosti HENRY SCHEIN s.r.o., IČ: 28433092, se sídlem Palackého třída 163, 612 00 Brno, e-mail: osobniudaje.vet@henryschein.cz, a to za účelem naší následné komunikace a k provedení registrace zákazníka. Důvodem poskytnutí osobních údajů je provedení příslušných opatření před uzavřením smlouvy.

Vložte název, část názvu nebo kód zboží